Category: คิดแบบเซียน


การลงทุนแบบVI

ลมหายใจของกิจการ

ลมหายใจของกิจการ สิ่งสำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่ก็คือการมีลมหายใจหากขาดลมหายใจแล้วชีวิตก็ไม่อาจอยู่ได้ ในมุมมองของผมนั้นไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่มีลมหายใจ...

อ่านต่อ

Page 7 of 7« First...34567