Category: คิดแบบเซียน


ความสุขอยู่ที่ไหน? มหัศจรรย์แห่งรายละเอียด Nirvana "Details Make Magic"

ความสุขอยู่ที่ไหน? มหัศจรรย์แห่งรายละเอียด Nirvana “Details Make Magic”

ความสุขอยู่ที่ไหน? ยิ่งโลกพัฒนาไปแต่ทำไมคนเรากลับมีความสุขน้อยลง ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ทำให้เราต้องใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งเราก็หลงลืมสิ่งสำคัญในชีวิตของเราไป เราใช้ชีวิตด้วยสัญชาตญาณ ขาดการไตร่ตรองให้ละเอียดในแต่ละวัน...

อ่านต่อ

Page 1 of 712345...Last »